Zawiadomienie Burmistrz Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód”

Zawiadmienie

Burmistrz Brześcia Kujawskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38, nr ewid. 14/3, 10/9, 10/10, 10/8, 10/7, 10/27, 11/4, 11/3, 14/5, 5/1, 13, 4/5, 10/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 39, nr ewid. 21/2, 1/24, 21/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 40, nr ewid. 14/2, 14/1, 8/1, 13/2, 6/3, 14/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 60, Miasto Włocławek i działkach nr ewid. 359, 358, 357, 360, 288, 361, 341, 344, 286, 287 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, nr ewid. 368, 363, 361, 252, 304, 261/1, 375, 24/3, 24/6, 127/5, 127/4, 124/1, 121/3, 113/5, 24/4, 24/5, 24/1, 19, 91/3, 114, 91/6, 93/1, 93/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brześć Kujawski.

Z zebranym materiałem dowodowym prowadzonego postępowania administracyjnego w wymienionej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, Wydział Inwestycji i Infrastruktury, pok. Nr 6 w godz. 730 – 1400 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 kpa strona w określonym wyżej terminie może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Sprawę prowadzi: Maciej Leszczyński, tel. (54) 231-63-14, m[dot]leszczynski[at]brzesckujawski[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian