Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Podziałów nieruchomości – orientacyjnie 200 nowo powstałych działek ewidencyjnych (w ramach pracy należy wykonać wstępny projekt podziału oraz projekt podziału wraz z utrwaleniem punktów granicznych na gruncie) GMK.N.6812.15.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ,ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania :

  1. podziałów nieruchomości – orientacyjnie 200 nowo powstałych działek ewidencyjnych (w ramach pracy należy wykonać wstępny projekt podziału oraz projekt podziału wraz z utrwaleniem punktów granicznych na gruncie),
  2. połączeń działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną – orientacyjnie 20 nowo powstałych działek,
  3. wznowienia / wyznaczenia znaków granicznych – orientacyjnie 200 punktów,
  4. aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – orientacyjnie 15 jednostkowych zleceń (dotyczy nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą),
  5. wykazów synchronizacyjnych – orientacyjnie 15 jednostkowych zleceń (dotyczy nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą).

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: agraczykowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: 54 414 41 59

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian