Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Centrum Wsparcia Społecznego” po budynkach przy ul. Brzeska 27 oraz ul. Piekarska 25 I.RNI.7011.23.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Centrum Wsparcia Społecznego” po budynkach przy ul. Brzeska 27 oraz ul. Piekarska 25

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: idankowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 43 12

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian