Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU. 2600.6.2.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Dostawa materiałów biurowych

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: rou[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 42 56

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian