Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-13 11:30:01 Wanda Szczygielska - Przedszkole Publiczne nr 8 – Dyrektor Szczegóły
2 2019-09-13 10:32:40 Zarządzenie nr 386/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2019 r. w sprawie administrowania Parkiem na Słodowie we Włocławku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) zarządzam,… Szczegóły
3 2019-09-13 10:27:09 GMK22 - Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Szczegóły
4 2019-09-13 09:16:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
5 2019-09-13 09:07:01 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (167/dec/2019) Szczegóły
6 2019-09-13 08:52:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2-4. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
7 2019-09-13 08:46:17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
8 2019-09-12 11:45:30 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
9 2019-09-12 11:30:33 Inspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – III stanowisko Szczegóły
10 2019-09-12 09:24:37 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2019) Szczegóły
11 2019-09-12 08:23:16 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2019) Szczegóły
12 2019-09-12 08:20:49 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2019) Szczegóły
13 2019-09-12 07:41:31 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
14 2019-09-11 10:33:01 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2019) Szczegóły
15 2019-09-11 10:13:13 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 578 579 580 »