Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-19 07:59:36 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (51/wnio/2019) Szczegóły
2 2019-03-18 14:08:13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2019) Szczegóły
3 2019-03-18 14:04:46 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (59/dec/2019) Szczegóły
4 2019-03-18 13:53:40 Zarządzenie nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje: §1. 1. W załączniku… Szczegóły
5 2019-03-18 13:45:42 Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych (garaży), stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432 i… Szczegóły
6 2019-03-18 09:47:30 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
7 2019-03-15 14:01:32 Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 39 ust. 1 i 2… Szczegóły
8 2019-03-15 10:41:21 Decyzja na usunięcie drzew (58/dec/2019) Szczegóły
9 2019-03-15 10:37:25 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (49/wnio/2019) Szczegóły
10 2019-03-15 10:34:16 Decyzja na usunięcie drzew (57/dec/2019) Szczegóły
11 2019-03-15 10:30:50 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (48/wnio/2019) Szczegóły
12 2019-03-15 10:27:30 Decyzja na usunięcie drzew (56/dec/2019) Szczegóły
13 2019-03-15 10:24:30 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (47/wnio/2019) Szczegóły
14 2019-03-15 10:19:26 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2019) Szczegóły
15 2019-03-15 10:16:21 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
« 1 2 3 4 516 517 518 »