Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-10-01 12:23:01 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lunewil, na odcinku od posesji nr 3a do ulicy Biskupiej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)* Data wpływu do organu: 30 września 2020r.… Szczegóły
2 2020-10-01 11:50:55 Zarządzenie nr 349/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 5 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 11… Szczegóły
3 2020-10-01 09:47:05 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Letniej (na odcinku od ulicy Szewskiej do ulicy Metalowej), na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/142, 1/85, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 6/1 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)* Data wpływu… Szczegóły
4 2020-10-01 08:34:46 Zarządzenie nr 348/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15… Szczegóły
5 2020-10-01 08:12:05 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (120/wnio/2020) Szczegóły
6 2020-09-30 15:30:02 Decyzja na usunięcie drzewa (103/dec/2020) Szczegóły
7 2020-09-30 15:27:33 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (119/wnio/2020) Szczegóły
8 2020-09-30 15:24:47 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2020) Szczegóły
9 2020-09-30 14:49:30 Zarządzenie nr 346/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego Nr 14/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji przez Urząd Miasta Włocławek, za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego (ePK), spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U.2020.713) oraz  art. 193 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. przepisy… Szczegóły
10 2020-09-30 14:42:30 Zarządzenie nr 345/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Włocławek Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1699, poz. 1815,… Szczegóły
11 2020-09-30 11:24:30 Zarządzenie nr 344/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713) oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
12 2020-09-30 11:18:53 Zarządzenie nr 343/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713) oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
13 2020-09-30 09:23:58 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Cyganka 13 o pow. użytkowej 55,90 m2, ul. Starodębska 26 o pow. użytkowej 28,79 m2, ul. Lokal w budynku Żytnia 72 w ciągu garażowym o pow. użytkowej 27,93 m2, I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: Cyganka 13 o pow. użytkowej 55,90 m2, Starodębska 26 o pow. użytkowej 28,79… Szczegóły
14 2020-09-29 17:00:21 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Letniskowej i Alei Jana Pawła II we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
15 2020-09-29 15:38:16 Zarządzenie nr 342/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.   z 2020 r. poz. 713), art. 41 e… Szczegóły
« 1 2 3 4 632 633 634 »