Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-21 12:48:58 Otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy… Szczegóły
2 2019-01-21 12:42:05 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 t.j.,poz.1000, poz.1349,poz.1432, poz.2500) art.27 ust.1.oraz art. 28 ust. 2 ustawy… Szczegóły
3 2019-01-21 12:03:26 Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz .994 t.j., poz. 1000, poz. 1349, poz.… Szczegóły
4 2019-01-21 11:54:58 Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz .994 t.j., poz. 1000, poz. 1349, poz.… Szczegóły
5 2019-01-21 11:49:51 Powołanie Komitetu Rewitalizacji Zarządzeniem Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 roku został powołany Komitet Rewitalizacji, w którego składzie znalazło się 22 interesariuszy rewitalizacji, w tym: 1. Przedstawiciele mieszkańców obszaru… Szczegóły
6 2019-01-21 11:13:51 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych… Szczegóły
7 2019-01-21 11:04:20 Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 4 ust.1… Szczegóły
8 2019-01-21 10:49:58 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, z dnia 09.11.2018 r. Szczegóły
9 2019-01-21 10:27:19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (3/wnio/2019) Szczegóły
10 2019-01-21 09:54:17 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i… Szczegóły
11 2019-01-21 08:43:57 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (2/wnio/2019) Szczegóły
12 2019-01-21 08:38:11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2019) Szczegóły
13 2019-01-18 12:22:35 Andrzej Walczak – MPEC – Prezes Zarządu Szczegóły
14 2019-01-18 12:16:11 Marek Kazimierski – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku – p.o. Dyrektora Szczegóły
15 2019-01-18 11:47:43 Podinspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 4 493 494 495 »