Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-22 13:42:53 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2017 roku Szczegóły
2 2018-06-22 13:11:46 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Zgodnie z art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku… Szczegóły
3 2018-06-22 12:52:10 Zarządzenie nr 169/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony oraz czas oznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz § 8… Szczegóły
4 2018-06-22 09:29:29 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2018) Szczegóły
5 2018-06-22 09:24:51 Zarządzenie nr 168/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
6 2018-06-21 15:14:22 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2018) Szczegóły
7 2018-06-21 15:09:22 Decyzja na usunięcie drzew (111/dec/2018) Szczegóły
8 2018-06-21 15:05:42 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (116/wnio/2018) Szczegóły
9 2018-06-21 14:57:08 Decyzja na usunięcie drzew (110/dec/2018) Szczegóły
10 2018-06-21 14:51:10 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (115/wnio/2018) Szczegóły
11 2018-06-21 14:45:54 Decyzja na usunięcie drzew (109/dec/2018) Szczegóły
12 2018-06-21 14:42:50 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (114/wnio/2018) Szczegóły
13 2018-06-21 14:38:45 Zarządzenie nr 167/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, ul. Leśna 24 Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.… Szczegóły
14 2018-06-21 14:36:17 Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.… Szczegóły
15 2018-06-21 14:33:57 Zarządzenie nr 165/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.… Szczegóły
« 1 2 3 4 418 419 420 »