Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-19 13:46:32 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19 Szczegóły
2 2019-07-19 09:24:36 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (24/zglo/2019) Szczegóły
3 2019-07-19 09:22:05 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (23/zglo/2019) Szczegóły
4 2019-07-19 09:14:54 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2019) Szczegóły
5 2019-07-18 15:00:18 Zarządzenie nr 325/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z art. 92 ust. 1 pkt… Szczegóły
6 2019-07-18 14:50:39 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
7 2019-07-18 14:40:38 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
8 2019-07-18 14:35:20 Zarządzenie nr 324/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) i uchwały nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia… Szczegóły
9 2019-07-18 14:24:07 Zarządzenie nr 323/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) i uchwały nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia… Szczegóły
10 2019-07-18 14:15:16 Zarządzenie nr 322/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),… Szczegóły
11 2019-07-18 14:09:50 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
12 2019-07-18 14:05:07 Zarządzenie nr 321/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
13 2019-07-18 07:33:52 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2019) Szczegóły
14 2019-07-18 07:30:53 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2019) Szczegóły
15 2019-07-17 14:29:35 Zarządzenie Nr 283/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z rowerów służbowych Urzędu Miasta Włocławek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),… Szczegóły
« 1 2 3 4 561 562 563 »