Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-20 15:32:38 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Zarządzenie nr 223/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i… Szczegóły
2 2019-05-20 15:26:36 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i… Szczegóły
3 2019-05-20 14:31:42 Zarządzenie nr 225/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, działka nr 87/2 KM 83 o pow. 70,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
4 2019-05-20 14:17:36 Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z… Szczegóły
5 2019-05-20 13:52:57 Zarządzenie nr 223/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z… Szczegóły
6 2019-05-20 12:07:53 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (12/zglo/2019) Szczegóły
7 2019-05-20 11:53:38 Zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
8 2019-05-20 11:49:54 Zarządzenie nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 1 i ust. 2… Szczegóły
9 2019-05-20 11:36:16 „Mikołaj też dba o zdrowie, hart ducha, tężyznę fizyczną i przepływa Wisłę" V Edycja oferta złożona przez Stowarzyszenie Morsy Kujawskie Włocławek. Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój… Szczegóły
10 2019-05-20 11:29:13 Zarządzenie nr 222/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 poz .506 t.j.) oraz art. 30 ustawy z dnia… Szczegóły
11 2019-05-17 12:51:32 Zarządzenie nr 221/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 9a ust. 2, 3, 4 i… Szczegóły
12 2019-05-17 08:20:50 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (101/wnio/2019) Szczegóły
13 2019-05-17 08:18:07 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (11/zglo/2019) Szczegóły
14 2019-05-17 08:09:00 Decyzja na usunięcie drzew (99/dec/2019) Szczegóły
15 2019-05-17 08:05:14 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (100/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 538 539 540 »