Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-23 15:01:20 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 dz. nr 55/1 KM 31. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku… Szczegóły
2 2017-11-23 14:02:06 Katarzyna Laszuk - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Kierownik Referatu Nieruchomości Szczegóły
3 2017-11-23 13:54:58 Zarządzenie nr 311/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
4 2017-11-23 13:51:51 Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
5 2017-11-23 13:48:18 Zarządzenie nr 309/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
6 2017-11-23 12:47:48 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (30/zglo/2017) Szczegóły
7 2017-11-23 12:43:37 „Zakup pomocy dydaktycznych dla 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych z podziałem na 6 zadań”, na potrzeby realizacji projektu pn. „Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:EF-III.432.558.2016. Szczegóły
8 2017-11-23 12:05:08 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” Szczegóły
9 2017-11-23 08:15:53 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U, z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.… Szczegóły
10 2017-11-23 07:58:55 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.… Szczegóły
11 2017-11-22 15:36:01 Zarządzenie nr 307/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/123 KM 29 o pow. 9,84 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
12 2017-11-22 15:33:24 Zarządzenie nr 306/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część działki nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
13 2017-11-22 15:30:54 Zarządzenie nr 305/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej , stanowiącej część dz. nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1 oraz art.… Szczegóły
14 2017-11-22 15:28:13 Zarządzenie nr 304/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/133 KM 29 o pow. 10,82 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
15 2017-11-22 15:22:19 Zarządzenie nr 303/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zakręt 8, stanowiącej część dz. nr. 116/1 KM 1 ( obręb Rózinowo) o pow. 133,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
« 1 2 3 4 333 334 335 »