Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-13 15:28:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku stacji wody zdemineralizowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę istniejących estakad w obszarze nawozowym w ANWIL S.A., na terenie działek nr 35, 71/2, 72, 79/1, 88, 90, 91/2, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100, 117/9, 93, 95/3, 78, 79/3 obręb Azoty KM 8 przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
2 2020-07-13 15:23:25 Decyzja (54/dec/2020) Szczegóły
3 2020-07-13 15:19:23 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (53/dec/2020) Szczegóły
4 2020-07-13 14:07:01 Przebudowa ul. Skrajnej Szczegóły
5 2020-07-13 12:10:17 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku” Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
6 2020-07-13 12:07:48 Zawiadomienie - Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy… Szczegóły
7 2020-07-13 12:04:27 Pomoc Administracyjna w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu Szczegóły
8 2020-07-10 13:05:46 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (57/wnio/2020) Szczegóły
9 2020-07-09 15:09:31 Decyzja na usunięcie drzewa (52/dec/2020) Szczegóły
10 2020-07-09 15:07:13 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (56/wnio/2020) Szczegóły
11 2020-07-09 14:10:58 Decyzja na usunięcie drzewa (51/dec/2020) Szczegóły
12 2020-07-09 14:07:25 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (55/wnio/2020) Szczegóły
13 2020-07-09 14:04:09 Zarządzenie Nr 231/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 35 ust.… Szczegóły
14 2020-07-09 13:51:44 Zarządzenie Nr 230/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35… Szczegóły
15 2020-07-09 13:28:28 Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.… Szczegóły
« 1 2 3 4 604 605 606 »