Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-08 11:35:33 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykrtzysowej) Szczegóły
2 2020-04-08 10:07:55 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jazowskiej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
3 2020-04-08 10:03:48 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o pozwoleniu na budowę Nr 363/18 i Nr 404/19 oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (42/wnio/2020) Szczegóły
4 2020-04-08 08:48:06 Zarządzenie Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Na podstawie art. 44b ust.1 i art. 44c ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U… Szczegóły
5 2020-04-08 08:31:13 Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/117 (Włocławek KM 29) o pow. 9,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.… Szczegóły
6 2020-04-07 09:27:28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41/wnio/2020) Szczegóły
7 2020-04-07 09:22:16 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z… Szczegóły
8 2020-04-06 13:53:45 Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.… Szczegóły
9 2020-04-06 12:52:16 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (28/dec/2020) Szczegóły
10 2020-04-06 12:49:15 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (27/dec/2020) Szczegóły
11 2020-04-06 08:35:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
12 2020-04-06 08:33:56 Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309,… Szczegóły
13 2020-04-03 13:04:22 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania: szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze Instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego eksploatowanej przez Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art.… Szczegóły
14 2020-04-03 13:01:07 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” Szczegóły
15 2020-04-03 11:32:13 Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2020 r. sprawie odwołania konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.… Szczegóły
« 1 2 3 4 593 594 595 »