Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-09-22 13:02:28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 438/1, 438/51, 24/6, 24/16, 409, 438/27, 337, 248/10 obręb Michelin KM 01, nr 10/2, 11/2, 11/1, 1/8, 1/1 obręb Włocławek KM 74/1, nr 10/2, 10/7, 10/57, 11/2, 19/5, 11/4, 11/13 obręb Włocławek KM 74/2 przy ul. Kruszyńskiej i ul. Falbanka we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) zawiadamiam, że na… Szczegóły
2 2017-09-22 12:59:27 Zarządzenie nr 252/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z… Szczegóły
3 2017-09-22 11:53:19 Decyzja (185/dec/2017) Szczegóły
4 2017-09-22 10:12:24 Wyniki głosowania na propozycje w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2018 Wyniki głosowania na propozycje w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2018   Szczegóły
5 2017-09-22 10:03:03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Zgodnie z art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz.… Szczegóły
6 2017-09-21 14:14:26 Zarządzenie nr 251/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 19 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730… Szczegóły
7 2017-09-21 14:10:52 Zarządzenie nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i… Szczegóły
8 2017-09-21 12:42:44 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 3 października 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 3 października 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 4. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: •… Szczegóły
9 2017-09-21 12:39:16 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 3 października 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 4. W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 3 października 2017r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Miasta  Włocławek w… Szczegóły
10 2017-09-21 11:51:13 Grażyna Szczyżyńska - Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku - p. o. dyrektora Szczegóły
11 2017-09-21 09:32:52 Przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13 realizowana w ramach zadania: Przebudowa budynków Urzędu Miasta Szczegóły
12 2017-09-21 09:26:51 Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 2 października 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: •… Szczegóły
13 2017-09-21 09:22:54 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Ds. Rewitalizacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Ds. Rewitalizacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miasta  Włocławek… Szczegóły
14 2017-09-21 08:52:59 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (197/wnio/2017) Szczegóły
15 2017-09-21 08:49:41 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (184/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 4 305 306 307 »