Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (57/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 57/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 17/15 i decyzji Nr 178/2017 (57/wnio/2020)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (57/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki obejmującą: stację rozładunku materiału pomocniczego, budowę silosu (z obudową stanowiącą budynek załadunku produktu) i budynku techniczno-socjalnego wraz z dodatkowymi budowlami (zadaszeniem stacji rozładunku kwasu i estakadą), urządzeniami i infrastrukturą techniczną (podjazdami, placem i instalacjami zewnętrznymi), przebudowę budynku portierni i pomieszczeń socjalnych, budynku operatorskiego, wiaty opakowań i odpadów, budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do magazynowania wytwarzanych przez Solvay Poland Sp. z o.o. odpadów, na terenie działek nr 19/5 i 22/1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 380 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.334.2020
  • Dokument wytworzył Solvay Poland Sp . z o.o. reprezentowana przez Pana Marca Leonard
  • Data dokumentu 10.07.2020
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian