Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019)

  • Nr karty/rok 153/wnio/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (153/wnio/2019)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji suszenia osadów podekarbonizacyjnych na terenie ANWIL SA, ul.Toruńska 222, 87-800 Włocławek.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S. 6220.54.2019
  • Dokument wytworzył Waldemar Kowalski , kierownik Działu Realizacji Inwestycji w ANWIL S.A. –pełnomocnik Zarządu ANWIL S.A.
  • Data dokumentu 12.08.2019
  • Dokument zatwierdził Waldemar Kowalski , kierownik Działu Realizacji Inwestycji w ANWIL S.A. –pełnomocnik Zarządu ANWIL S.A.
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22, I piętro pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian