Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (56/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 56/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (56/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (56/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu wniosek na usunięcie drzewa – świerk
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Jastrzębia ROD Przyszłość
  • Znak sprawy S.6131.226.2020
  • Dokument wytworzył Nie dot.
  • Data dokumentu 07.07.2020
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu ROD „Przyszłość”
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.07.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian