Wniosek (2/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 2/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (2/wnio/2020)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek (2/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV, palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115 oraz dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.830.2019
  • Dokument wytworzył Salamander Window & Door Systems S.A. reprezentowaną przez Panią Wiesławę Woźniak
  • Data dokumentu 26.11.2019
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian