W dniu 15 października 2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

W dniu 15 października  2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu nr 14/2018 z dnia 27 września 2018 r.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek oraz oświetlenia ulicznego.

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego bieżącej konserwacji i remontów przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu.

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /dystrybuowanie wody/.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy /zw. z zawarciem umowy na okres 12 miesięcy dotyczącej stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek/.

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy / zawarcie umowy przez MOPR na usługi telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy/.

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”.

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Sylwester Miejski”.

11. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Prezentacja w mediach lokalnych życzeń świąteczno-noworocznych kierowanych do mieszkańców Włocławka.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian