Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIV/122/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian