Uchwała Nr V/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 21 lutego 2018r.

w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną uchwałę Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian