Uchwała nr LI/142/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LI
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2018
  • Data wejścia w życie 16.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LI/142/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 11 w związku i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (Dz.U.2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art.44 ust. 3 pkt 2 i art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693).
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian