Uchwała nr LI/137/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LI
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2018
  • Data wejścia w życie 16.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LI/137/2018 Rady
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 669)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian