Uchwała Nr 9/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian