Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Włocławka na 2016 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian