Uchwała Nr 16/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku (pismo Nr RIO-SO10.4204-16/2019) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian