Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok  wraz z informacją o stanie mienia miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian