Uchwała Nr 16/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażania o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawdzaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian