Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Włocławek informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2017 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian