Uchwała Nr 15/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian