Uchwała Nr 15/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2017 – 2028 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian