Uchwała Nr 14/DPr/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2017 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian