Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
17.11.2017 04.12.2017 Przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13 realizowana w ramach zadania: Przebudowa budynków Urzędu Miasta – II postępowanie Szczegóły
16.11.2017 22.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. 3 Maja 18 na potrzeby Centrum Rewitalizacji we Włocławku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 3 Maja na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej Szczegóły
15.11.2017 30.11.2017 Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych Szczegóły
15.11.2017 30.11.2017 Wykonanie placów zabaw z podziałem na 2 zadania Szczegóły
10.11.2017 27.11.2017 Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku Szczegóły
06.11.2017 14.11.2017 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 3 zadania Szczegóły
06.11.2017 21.11.2017 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 Szczegóły
31.10.2017 15.11.2017 Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta – 2 zadania Szczegóły
30.10.2017 14.11.2017 Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego Szczegóły
24.10.2017 24.11.2017 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – Inteligentne Systemy Transportowe ITS. Szczegóły
16.10.2017 18.10.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – IV postępowanie Szczegóły
10.10.2017 17.10.2017 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych – V postępowanie. Szczegóły
09.10.2017 25.10.2017 Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku. Szczegóły
26.09.2017 11.10.2017 Drogi wewnętrzne Szczegóły
25.09.2017 06.10.2017 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanym Systemem Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »