Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.07.2020 28.07.2020 Przebudowa ul. Skrajnej Szczegóły
06.07.2020 21.07.2020 Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych Szczegóły
02.07.2020 10.07.2020 „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II – II postępowanie”. Szczegóły
29.06.2020 10.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” – II postępowanie Szczegóły
29.06.2020 14.07.2020 „Budowa/przebudowa chodników”, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5m, od ul. Słonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdów na ww. odcinku. Szczegóły
29.06.2020 17.07.2020 „Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
25.06.2020 03.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Szczegóły
17.06.2020 29.06.2020 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
15.06.2020 24.07.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack Szczegóły
05.06.2020 22.06.2020 Przebudowa ul. Letniej Szczegóły
02.06.2020 26.06.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Szczegóły
28.05.2020 15.06.2020 Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
21.05.2020 29.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Szczegóły
19.05.2020 03.06.2020 Budowa ulicy Stromej, polegająca na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną). Szczegóły
11.05.2020 25.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »