Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.01.2020 24.01.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
19.12.2019 31.12.2019 Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
18.12.2019 08.01.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – II postępowanie Szczegóły
29.11.2019 16.12.2019 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Budowa i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowa ogrodzenia oraz rozbiórka nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4 we Włocławku Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Odwodnienie budynku administracyjnego – weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 Szczegóły
25.11.2019 10.12.2019 Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
25.11.2019 03.12.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
21.11.2019 06.12.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania obejmującego przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej we Włocławku Szczegóły
20.11.2019 04.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa przystani śródlądowej, budowa stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
20.11.2019 05.12.2019 Budowa placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiślu Szczegóły
20.11.2019 05.12.2019 Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” Szczegóły
15.11.2019 03.12.2019 Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
14.11.2019 03.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »