Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.04.2018 27.04.2018 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11 Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 Przebudowa pokrycia dachów Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Promiennej 15 we Włocławku. Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej oraz ulicy Żywicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa z podziałem na 2 zadania Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Przebudowa ulicy Pustej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Prostej Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Przebudowa ulicy Brzegowej w ramach zadnia pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
27.03.2018 07.05.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
19.03.2018 04.04.2018 Budowa drogi dojazdowej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) Szczegóły
08.03.2018 19.03.2018 Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, zamiatania mechanicznego ulic oraz opróżniania koszy ulicznych, pojemników, transport i utylizacja padłych zwierząt Szczegóły
05.03.2018 20.03.2018 Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 26 przy ul. Radosnej 3 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” Szczegóły
05.03.2018 20.03.2018 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II Szczegóły
09.02.2018 20.02.2018 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
16.01.2018 24.01.2018 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
09.01.2018 22.01.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 4 10 11 12 »