Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
26.09.2017 11.10.2017 Drogi wewnętrzne Szczegóły
25.09.2017 03.10.2017 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanym Systemem Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
21.09.2017 06.10.2017 Przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13 realizowana w ramach zadania: Przebudowa budynków Urzędu Miasta Szczegóły
15.09.2017 03.10.2017 Przebudowa Alejek w Parku im. Władysława Łokietka – etap VII. Szczegóły
13.09.2017 21.09.2017 Wykonanie nasadzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe – II postępowanie Szczegóły
13.09.2017 29.09.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – III postępowanie Szczegóły
13.09.2017 21.09.2017 Wykonanie dwóch placów zabaw i placu rekreacyjno-wypoczynkowego Szczegóły
11.09.2017 26.09.2017 Budowa chodników – ulica Łubna Szczegóły
07.09.2017 22.09.2017 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych – IV postępowanie Szczegóły
01.09.2017 18.09.2017 Przebudowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78 Szczegóły
28.08.2017 12.09.2017 Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
25.08.2017 04.09.2017 Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe Szczegóły
14.08.2017 22.08.2017 Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Szczegóły
08.08.2017 25.08.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – II postępowanie Szczegóły
07.08.2017 22.08.2017 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne – II postępowanie. Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »