Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
11.01.2016 Decyzja (5/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 1 – Łanowa 19. Szczegóły
08.01.2016 Decyzja (4/dec/2016) Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek w ulicy Leśnej (od ulicy Okrężnej do Alei Kazimierza Wielkiego). Szczegóły
16.12.2015 Postanowienie (12/post/2015) Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego modernizacji/przebudowie magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek w ulicy Leśnej (od ulicy Okrężnej do Alei Kazimierza Wielkiego). Szczegóły
11.01.2016 Decyzje (3/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. topola z terenu dz. Nr 55/1 KM 31 położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3. Szczegóły
11.01.2016 Decyzja (2/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. jesion z terenu dz. Nr 11/33 KM 33 położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A. Szczegóły
07.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (6/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości dz. Nr 52 KM 75 położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego 26A. Szczegóły
08.01.2016 Decyzje (1/dec/2016) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę stokażu (zbiorników) ciekłego dwutlenku węgla CBW-14-03, na terenie działki nr 128/1 obręb Azoty, przy ulicy Toruńskiej 234 we Włocławku. Szczegóły
07.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (5/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola, kasztan, wierzba z terenu nieruchomości dz. Nr 143 KM 55 położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3. Szczegóły
07.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (4/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości dz. Nr 128 KM 78 położonej we Włocławku przy ul. Planty 10. Szczegóły
29.12.2015 Wniosek (3/wnio/2016) Pozwolenie wodnoprawne dotyczące udzielenia Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „WIOSENKA” we Włocławku, ul. Graniczna 84 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 i nr 1 do podlewania ogrodów. Szczegóły
29.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji (2/wnio/2016) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2/Sielskiej 5 (dz. 116/109 KM 32). Szczegóły
29.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji (1/wnio/2016) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz 5 m² krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Sielskiej (dz. 116/126 KM 32). Szczegóły
31.12.2015 Decyzja (574/dec/2015) Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni Nr 1A o głębokości 45,4 m ( dz. nr 4/8 obręb Włocławek KM 38) zlokalizowanej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39. Szczegóły
14.12.2015 Wnioski o wydanie decyzji (606/wnio/2015) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek w ulicach: Lisiej (dz. nr 375, 249/3, 395, 393 obręb Michelin KM 01), Jelonkowej ( dz. nr 249/3, 394, 396, 371, 393 obręb Michelin KM 01), Żytniej ( dz. nr 64 obręb Włocławek KM 105; dz. nr 50, 51, obręb Włocławek KM 123; dz. nr 62/7, 62/5 obręb Włocławek KM 112/1), Żurawiej (dz. nr 190 obręb Włocławek KM 69; dz. nr 171 obręb Włocławek KM 57), Noakowskiego i Słodowskiej ( dz. nr 4/5, 4/6, 10/2, 10/3, 10/4, 26/2 obręb Włocławek KM 41; dz. nr 180 obręb Włocławek KM 42). Szczegóły
28.12.2015 Decyzje (573/dec/2015) Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku poza granicami Zakładu Usług Remontowo-Montażowych „REMAK” Sp. j. ul. Duninowska 10 we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 195 196 197 198 199 200 201 202 »