Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.05.2018 Postanowienia (9/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58, 87-800 Włocławek Szczegóły
22.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (96/wnio/2018) Wniosek PHU EXPORT-IMPORT ”O&M” Sp.j. Orbaczewska T., Mazurkiewicz M. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 13 (dz. nr 29/1 KM 45 obręb Włocławek). Szczegóły
17.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (95/wnio/2018) Wniosek Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53 (dz. nr 61/13 KM 34 obręb Włocławek). Szczegóły
22.05.2018 Decyzja (90/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa Szczegóły
10.05.2018 Zgłoszenia (23/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42600 Włocławek WSHE ul. Okrzei 94A, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
10.05.2018 Zgłoszenia (22/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43403 Włocławek 14 PUŁKU ul. Ostrowska 8, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
16.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (94/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa – wierzba biała Szczegóły
07.05.2018 Decyzja (89/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – brzoza i głóg Szczegóły
27.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (93/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzewa – brzoza i głóg
Szczegóły
07.05.2018 Decyzja (88/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – wierzba biała Szczegóły
23.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (92/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzewa – topola
Szczegóły
25.04.2018 Zgłoszenia (21/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 44205 Włocławek Śródmieście ul. Kościuszki 18/20, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
25.04.2018 Zgłoszenia (20/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43855 Włocławek Mechaników ul. Mechaników 3, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
07.05.2018 Zgłoszenia (19/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42601 Włocławek Dziewiny 2 ul. Kaliska 89, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
11.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (91/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kręta 8 (dz. nr 23/16 KM 111/1 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 144 145 146 »