Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.01.2020 Decyzja (4/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej we Włocławku (działka nr 69/2 KM 81 obręb Włocławek). Szczegóły
14.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (7/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej we Włocławku przy ulicy Łanowej 4A działka nr 32/1 i 32/6 KM 111/1. Szczegóły
16.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (6/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. akacja i topole z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej we Włocławku przy ulicy Chopina 20 i 22, działka nr 65/11 KM 82. Szczegóły
15.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (5/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba i jarzębiny z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej we Włocławku przy ulicy Krętej 6 działka nr 23/8 KM 111/1. Szczegóły
16.01.2020 Decyzja (3/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. głóg dwuszyjkowy, jarząb szwedzki i robinia akacjowa z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych we Włocławku przy ul. Chopina 22 (działka nr 65/11 KM 82 obręb Włocławek). Szczegóły
14.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (4/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ciasnej (działka nr 69/2 KM 81 obręb Włocławek). Szczegóły
08.01.2020 Wnioski o wydanie decyzji (3/wnio/2020) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu wysokiego składowania we Włocławku przy ul.Granicznej 7na działkach nr 178/1 i nr 770 Obręb Łęg Szczegóły
09.01.2020 Decyzje (2/dec/2020) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych”. Inwestycja planowana na terenie działek: 6, 7, 66/1 Obręb Azoty. Inwestor: ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek Szczegóły
26.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (2/wnio/2020) Zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV, palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115 oraz dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a. Szczegóły
03.01.2020 Decyzja (1/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew gat. olcha czarna i świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZALESIE” położonego we Włocławku przy ul. Rudej 1 Szczegóły
02.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (1/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” położonego we Włocławku przy ul. Rudej 1. Szczegóły
10.12.2019 Decyzja (218/dec/2019) Przedsięwzięcie polegającego na budowie elektrociepłowni zasilanej biomasą zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb 1140 Włocławek KM 114 oraz 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 50/4, 55/10, 46/3, 44/4, 8/1 obręb 1020 Włocławek KM 102 we Włocławku na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” Strefa Wschód. Szczegóły
23.12.2019 Postanowienia (19/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych.” Inwestycja planowana na terenie działek 6, 7, 66/1 Obręb Azoty. Szczegóły
20.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji (213/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. klon jawor, klon jesionolistny, robinia akacjowa z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Płockiej – działki nr 5/9, 5/13 i 5/14 KM 91 obręb Włocławek. Szczegóły
19.12.2019 Decyzja (217/dec/2019) Decyzja zezwalająca KAMARO Spółce z o.o. Sp. K. na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jesion wyniosły, brzozy brodawkowate, lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 10/12 (dz. nr 27 KM 53 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 198 199 200 »