Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.02.2020 wniosek o wydanie decyzji (42/wnio/2020) Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowa instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną", na terenie działek nr 70/11, 71/2, 79/3, 87/1, 88, 89, 21/1, 21/2, 21/3, 71/1, 72, 73/2, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1, 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
24.03.2020 wnioski o wydanie decyzji (41/wnio/2020) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Szczegóły
06.04.2020 Decyzja (28/dec/2020) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2 (dz. nr 138 obręb Włocławek KM 55). Szczegóły
06.04.2020 Decyzja (27/dec/2020) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. oliwnik wąskolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 9 (dz. nr 2/62 obręb Włocławek KM 55). Szczegóły
02.04.2020 Decyzja (26/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: topola kanadyjska z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonego we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4, działka 135 KM 55, obręb Włocławek. Szczegóły
27.03.2020 Decyzje (25/dec/2020) Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa hali wysokiego składowania z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we Włocławku przy ul.Granicznej 7, dz. 178/1 oraz 770 obręb 0001 Łęg.
Inwestor ZPH Euro-Marc przy ul.Granicznej 7 we Włocławku
Szczegóły
16.03.2020 wnioski o wydanie decyzji (40/wnio/2020) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania: szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze Instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego eksploatowanej przez Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku Szczegóły
19.03.2020 Decyzje (24/dec/2020) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa zbiornika skroplonego azotu – 200 Mg wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzzakładowej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 , 87-800 Włocławek. Szczegóły
26.03.2020 Decyzja (23/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: robinia akacjowa z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonego we Włocławku przy ul. Arentowicza 5, działka 137 KM 55, obręb Włocławek. Szczegóły
17.03.2020 Decyzje (22/dec/2020) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku mieszalni PCW wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie firmy Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku Szczegóły
28.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji (39/wnio/2020) Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach wydanego dla Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o., ul.Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek. Szczegóły
02.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji (38/wnio/2020) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego dla PUPH JUREX Sp. zo.o., ul.Krzywa Góra 3, 87-800 Włocławek. Szczegóły
04.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji (37/wnio/2020) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego Zakład Betoniarski Andrzej Grzybowski, ul.Papieżka 113 A. Szczegóły
05.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji (36/wnio/2020) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie odpadów wydanego dla ROLLS Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 26, 87-800 Włocławek. Szczegóły
04.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji (35/wnio/2020) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie odpadów wydanego dla EKO-OPAS Łukasz Opasik, ul.Spółdzielcza 10, 87-800 Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 202 203 204 »