Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (22/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32 (dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
23.01.2018 Decyzje (10/dec/2018) Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla firmy Usługi Transportowe Edward Olewiński ul. Szpalerowa 39 we Włocławku Szczegóły
22.01.2018 Postanowienia (1/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wydanego pozwolenia zintegrowanego dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania dyrektywy IED –Budowa instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin w MPEC Sp. z o.o. Szczegóły
22.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (21/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla Pana Pawła Gierkowskiego , właściciela firmy VENTUS Paweł Gierkowski z siedzibą we Włocławku przy ul. Stanisława Moniuszki 1, lok.17. Szczegóły
16.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (20/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łęg” we Włocławku – działka pracownicza nr 186. Szczegóły
17.01.2018 Decyzje (9/dec/2018) Decyzja zamienna Nr 19/18 (do pozwolenia na budowę Nr 352/17 z dnia 16.10.2017 r.) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Salamander Window & Door System S.A. reprezentowanej przez Panią Wiesławę Woźniak pozwolenia na przebudowę budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
10.01.2018 Zgłoszenia (2/zglo/2018) Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – kotłownia zakładowa BAKALLAND S.A. ul. POW 28 we Włocławku Szczegóły
08.01.2018 Zgłoszenia (1/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – agregat prądotwórczy wykorzystywany na terenie Elektrowni Wodnej we Włocławku ul. Płocka 171 Szczegóły
16.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (19/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9 i 13 (dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
16.01.2018 Decyzja (8/dec/2018) Decyzja zezwalająca Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela na usunięcie 7 szt. drzew gat.: kasztanowce białe, jesiony wyniosłe, klon pospolity i klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 11/13 (dz. 77/1 KM 84 obręb Włocławek). Szczegóły
12.01.2018 wnioski o wydanie decyzji (18/wnio/2018) Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie P.V. Prefabet Kluczbork S.A. ul. Kościuszki 1 Kluczbork, Zakład we Włocławku ul. Wiklinowa 20 Szczegóły
02.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (17/wnio/2018) Budowa punktu debigbagacji PCW i granulatów w Anwil S.A. – wiata z infrastrukturą, na terenie działki nr 23/6 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 332 we Włocławku. Szczegóły
10.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (16/wnio/2018) Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 11/13 (dz. nr 77/1 KM 84 obręb Michelin). Szczegóły
12.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (15/wnio/2018) Wniosek Pana S. S. o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościuszki 25 (dz. nr 19/13 obręb Włocławek KM 52). Szczegóły
11.01.2018 Decyzje (7/dec/2018) Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. ul. Okreżna 2, 87-800 Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 130 131 132 »