Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji (3/wnio/2019) Wniosek ”GUALA CLOSURES DGS POLAND” S.A. o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. brzozy z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego 6 (dz. nr 2/84, 2/86 KM 115 obręb Włocławek). Szczegóły
14.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji (2/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3 (dz. nr 116/122 KM 32 obręb Włocławek). Szczegóły
15.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji (1/wnio/2019) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzew z gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 61 (dz. nr 5/2 obręb Michelin KM 15). Szczegóły
14.01.2019 Decyzja umarzająca (11/dec/2019) Budowa pętli i zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu przy ulicy Promiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej - I etap od ulicy Toruńskiej” , na terenie działek nr 2/15 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ulicy Promiennej we Włocławku. Szczegóły
14.01.2019 Decyzja (10/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Rybnica” we Włocławku – działka pracownicza nr 278. Szczegóły
03.01.2019 Zgłoszenia (2/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile nr 37006 (47006N!) GWL_WLOCLAWEK_JANA PAWLA ul. Jana Pawła II 15 we Włocławku, w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Szczegóły
11.01.2019 Decyzje (9/dec/2019) Decyzja zatwierdzająca, po ponownym rozpatrzeniu wniosku, projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie: budowę centrum handlowego - etap I: budynku handlowo - usługowego - galerii handlowej nr 1, infrastruktury technicznej w tym parkingów, pylonu reklamowego, w ramach zadania: "budowa centrum handlowego: etap I - budynek handlowo - usługowy - galeria nr 1, infrastruktura techniczna w tym parkingi, pylon reklamowy; etap II - budynek handlowo - usługowy - galeria nr 2", na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku. Szczegóły
08.01.2019 Decyzje (8/dec/2019) Decyzja w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do mrożenia warzyw i owoców, prowadzonej przez GPOIW NATURA Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzyniu n/w na wniosek GUJO FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Bratkowej 31, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Szczegóły
20.12.2018 Decyzja (197/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 4 świerki pospolite Szczegóły
12.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji (219/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 4 świerki pospolite Szczegóły
02.01.2019 Decyzja (7/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzewa – morwa biała Szczegóły
14.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji (218/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzewa – morwa biała Szczegóły
09.01.2019 Decyzja (6/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzew – 2 robinie akacjowe i jesion wyniosły Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (217/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 2 robinie akacjowe i jesion wyniosły Szczegóły
09.01.2019 Decyzje (5/dec/2019) Decyzja – pozwolenia na emisję lotnych związków organicznych (LZO) powietrza w związku z eksploatacją Instalacji okleinowania (laminowania) profili okiennych PCW na terenie spółki Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 163 164 165 »