Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.07.2019 Decyzja (134/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KŁOS” położonego we Włocławku przy ul. Spokojnej – działka pracownicza nr 125. Szczegóły
17.07.2019 Decyzja (133/dec/2019) Decyzja zezwalająca „WITEK’S NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. na usunięcie 8 szt. drzew gat.: głogi dwuszyjkowe, lilaki pospolite, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jesionowej 1 (dz. nr 67/4 KM 49/1 obręb Włocławek). Szczegóły
15.07.2019 Decyzja (132/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerki srebrne i żywotniki z terenu nieruchomości położonej przy ul. Noakowskiego 37 we Włocławku (działka nr 38 KM 73 obręb Włocławek).
Szczegóły
12.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji (132/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KŁOS” położonego we Włocławku przy ul. Spokojnej – działka pracownicza nr 125. Szczegóły
08.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji (131/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 37 (działka nr 38 KM 73 obręb Włocławek). Szczegóły
09.07.2019 Wnioski (130/wnio/2019) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie odpadów wydanego dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4 Szczegóły
11.07.2019 Decyzje (131/dec/2019) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przesyłu pary wodnej za kotłem rezerwowym Bloku Gazowo-Parowego CCGT Włocławek na odcinkach od kotła rezerwowego do przegrzewacza elektrycznego oraz od przegrzewacza elektrycznego do istniejącego rurociągu ekstrakcji pary prowadzącego do ANWIL S.A. Włocławek” Szczegóły
24.06.2019 Zgłoszenia (22/zglo/2019) Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – instalacja radiolinii operatora Netia S.A. nr WLOEM00015 ul. Łęgska 16 we Włocławku Szczegóły
24.06.2019 Zgłoszenia (21/zglo/2019) Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2019) Szczegóły
09.07.2019 Decyzja (130/dec/2019) Decyzja zezwalająca Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych na usunięcie 3 szt. drzew gat.:
- klony jesionolistne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku: przy ul. Szpitalnej 6B (dz. nr 21/14 KM 35 obręb Włocławek)/Szpitalnej 6 (dz. nr 16/5 KM 35 obręb Włocławek);
- grab pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 25 (dz. nr 21/10 KM 35 obręb Włocławek).
Szczegóły
09.07.2019 Postanowienia (13/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa placu składowego wyrobów gotowych
i surowców oraz wiaty na odpady wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3/16, 3/18 KM 114 oraz 2/36 i 2/72 KM 115
Szczegóły
04.07.2019 Decyzja (129/dec/2019) Decyzja zezwalająca Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 208c (dz. nr 105 obręb Krzywa Góra). Szczegóły
04.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji (129/wnio/2019) Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla ul. Siewna 6 we Włocławku o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 208 c (dz. nr 105 obręb Krzywa Góra). Szczegóły
08.07.2019 Decyzja (128/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat.: olsza czarna z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIOSENKA” położonego we Włocławku przy ul. Rybnickiej 84 – działka pracownicza nr 178. Szczegóły
04.07.2019 Decyzja (127/dec/2019) Decyzja zezwalająca Przedsiębiorstwu „BUDOMEX” Sp. z o.o. na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leśnej 2 (dz. nr 34/2 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 183 184 185 »