Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.09.2019 Decyzja (167/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: świerk pospolity z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ŁĘG” położonego we Włocławku przy ul. Rozdroże, działka nr 365/1 KM 1– działka pracownicza nr 218. Szczegóły
12.09.2019 Decyzja (166/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63 (dz. nr 55/3 KM 31 obręb Włocławek). Szczegóły
12.09.2019 Decyzja (165/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: jarząb pospolity z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” położonego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32, działka 13/16 KM 33 Szczegóły
12.09.2019 Decyzja (164/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: jarząb pospolity z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” położonego we Włocławku przy ul. Wesołej 2-4, działka 116/137 KM 32 Szczegóły
04.09.2019 Zgłoszenia (36/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr WLO0015 A ul. Papieżka 75 Włocławku Szczegóły
09.09.2019 Decyzja (163/dec/2019) Decyzja zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosny zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leśnej (dz. nr 43 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
09.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji (161/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leśnej (dz. nr 43 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
06.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji (160/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa typu świerk z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ŁĘG” położonego we Włocławku – działka pracownicza nr 218. Szczegóły
06.09.2019 Postanowienia (15/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV na stacji elektroenergetycznej 220/110 Kv ANWIL” Szczegóły
06.09.2019 Decyzja (162/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa, brzoza brodawkowata i klon jesionolistny dwupniowy z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Wilgi - działka nr 34/7 KM 16 obręb Michelin Szczegóły
03.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji (159/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 6-8-10/Traugutta 17 (dz. nr 147/1 KM 51 obręb Włocławek). Szczegóły
04.09.2019 Decyzja (161/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 7szt drzew gat.: klon jesionolistny z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Chłodnej 43,45 - działka nr 127/128 KM 42 Szczegóły
04.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji (158/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. akacja, brzoza i klon z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Wilgi - działka nr 34/7 KM 16 obręb Michelin Szczegóły
16.08.2019 Wnioski o wydanie decyzji (157/wnio/2019) Wniosek firmy: F.H.U Rudewicz, ul.Śląskiego 6A/42, 87-100 Toruń o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31.03.2017r, znak: S.6233.7.2017- zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Barskiej 4 we Włocławku. Szczegóły
14.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (156/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. topole z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Chłodnej 43,45 - działka nr 127/128 KM 42 Szczegóły
« 1 2 3 4 188 189 190 »