Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.05.2019 Postanowienia (8/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG - zbiorniki podziemne 4x4850 litrów, posadowione na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku Spopielarni oraz instalacją wewnętrzną gazu na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” Michał Pluciński ul. Cmentarna 12, 87-800 Włocławek”. Szczegóły
16.05.2019 Zgłoszenia (12/zglo/2019) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – instalacja do produkcji betonu towarowego eksploatowana na terenie Zakładu Produkcji Betonu ul. Zielna 43A we Włocławku Szczegóły
16.05.2019 Wnioski o wydanie decyzji (101/wnio/2019) Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do produkcji farb eksploatowanej na terenie WLMON Sp. z o.o. ul. Smocza 19 we Włocławku Szczegóły
07.05.2019 Zgłoszenia (11/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 47009 WŁOCŁAWEK DOBRZYŃSKA 14 , w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
16.05.2019 Decyzja (99/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzew – 3 grochodrzewy i 4 klony jesionolistne Szczegóły
13.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji (100/wnio/2019) wniosek na usunięcie drzew – 3 grochodrzewy i 4 klony jesionolistne Szczegóły
16.05.2019 Decyzja (98/dec/2019) Decyzja zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcie 3 szt. drzew gat. brzozy brodawkowate z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 59/Stodólnej 78/Łęgskiej 61 (dz. nr 53 KM 47 obręb Włocławek). Szczegóły
15.05.2019 Decyzja (97/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzewa – 7 głogów i sosna Szczegóły
10.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji (99/wnio/2019) wniosek na usunięcie drzew – głogi i sosna Szczegóły
15.05.2019 Decyzje (96/dec/2019) Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni MPEC ul. Teligi 1 we Włocławku Szczegóły
06.05.2019 Decyzja (95/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzewa – lipy drobnolistnej Szczegóły
04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (98/wnio/2019) wniosek na usunięcie 2 drzew – klon jesionolistny i brzoza brodawkowata Szczegóły
30.04.2019 Decyzja (94/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzewa – lipy drobnolistnej Szczegóły
29.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (97/wnio/2019) wniosek na usunięcie drzewa – lipa drobnolistna Szczegóły
30.04.2019 Decyzja (93/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzewa – 3 sosny zwyczajne Szczegóły
« 1 2 3 4 177 178 179 »