Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.10.2020 Wnioski o wydanie decyzji (120/wnio/2020) Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu eksploatowanej na terenie Air Products Sp. z o.o. Zakład we Włocławku ul. Toruńska 234 we Szczegóły
30.09.2020 Decyzja (103/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – świerk pospolity Szczegóły
30.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (119/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – świerk Szczegóły
28.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (118/wnio/2020) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Chopina 16/26/Traugutta 29 (dz. nr 65/11 KM 82 obręb Włocławek). Szczegóły
24.09.2020 Wnioski o wydanie decyzji (117/wnio/2020) Wniosek o pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji do produkcji urządzeń pomiarowych eksploatowanej na terenie Zakładu zlokalizowanego przy ul. Kawka 6 we Włocławku przez WIKA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF spółka komandytowa Szczegóły
21.07.2020 Wnioski o wydanie decyzji (116/wnio/2020) Wniosek firmy Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. , 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 26 o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22.09.2014r , znak: S.6221.10.2014 – pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji: Stacji obsługi pojazdów ciężarowych oraz instalacji c.o. działających na terenie firmy Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. , 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 26 Szczegóły
25.09.2020 Decyzja (102/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – modrzew europejski Szczegóły
21.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (115/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – modrzew Szczegóły
25.09.2020 Decyzja (101/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzew – 2 sosny zwyczajne i czeremcha amerykańska Szczegóły
23.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (114/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzew – 2 sosny i czeremcha Szczegóły
25.09.2020 Decyzja (100/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – świerk pospolity Szczegóły
15.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (113/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – świerk pospolity Szczegóły
14.09.2020 Zgłoszenia (24/zglo/2020) Zgłoszenie zmiany w instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – Cztery nagrzewnice i emitory z nimi związane eksploatowane na terenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o. ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku, Zakład we Włocławku ul. Spokojna 21/23 Szczegóły
18.09.2020 Zgłoszenia (23/zglo/2020) Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora nr BT43856 ul. Żeromskiego 19/21 we Włocławku Szczegóły
15.09.2020 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (1/rap/2020) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek” Szczegóły
« 1 2 3 4 216 217 218 »