Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.11.2019 Decyzja (208/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Duninowskiej 9 - działka nr 1/37 i 3/3 KM 100 obręb Włocławek Szczegóły
14.11.2019 Decyzje (207/dec/2019) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji odwadniania osadów podekarbonizacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożonych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
15.11.2019 Decyzja (206/dec/2019) Decyzja zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku na usunięcie 7 szt. drzew gat.: topola kanadyjska, wierzby kruche, olcha czarna z działek położonych we Włocławku (dz. nr 12/1 KM 92, dz. nr 3/6 KM 61, dz. nr 1/3 KM 63, dz. nr 1/5 KM 66, dz. nr 4/1 KM 66 obręb Włocławek). Szczegóły
21.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (205/wnio/2019) Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: topola, wierzby, olcha z działek położonych we Włocławku (dz. nr 12/1 KM 92, dz. nr 3/6 KM 61, dz. nr 1/3 KM 63, dz. nr 1/5 KM 66, dz. nr 4/1 KM 66 obręb Włocławek). Szczegóły
14.11.2019 Decyzja (205/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „RYBNICA” położonego we Włocławku przy ul. Granicznej (dz. nr 1/4 KM 122/2) - działka pracownicza nr 252. Szczegóły
12.11.2019 Decyzja (204/dec/2019) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni mobilnej na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. nr 16 obręb Azoty). Szczegóły
12.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (204/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28 (dz. nr 38/21 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
13.11.2019 Decyzja (203/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10 (dz. nr 128 KM 78 obręb Włocławek). Szczegóły
12.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (203/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion i wierzba z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej we Włocławku przy ulicy 14-go Pułku Piechoty 19 działka nr 38/20 KM 111/2 Szczegóły
13.11.2019 Decyzja (202/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: robinia akacjowa z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonego we Włocławku przy ul. Arentowicza 5, działka 137 KM 55, obręb Włocławek. Szczegóły
05.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (202/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew z terenu położonego we Włocławku przy ulicy Komunalnej 7 - działka nr 7/12 KM 108 obręb Włocławek Szczegóły
12.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (201/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Rybnica” we Włocławku - działka pracownicza nr 252. Szczegóły
08.11.2019 Decyzja (201/dec/2019) Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce nr 4/40 obręb Szczegóły
07.11.2019 Decyzja (200/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej 28a/Okrzei (dz. nr 84/2 KM 52 obręb Włocławek). Szczegóły
06.11.2019 Decyzja (199/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: czeremcha zwyczajna z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” położonego we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23, działka 45/2 KM 30 Szczegóły
« 1 2 3 4 196 197 198 »