Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
30.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji (239/wnio/2017) Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV oraz rozbiórki fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Włocławek Południe - GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa nr 16 do słupa nr 18 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku", na terenie działki nr 1/28 obręb Włocławek KM 71 oraz działek nr 1/25, 1/15 obręb Włocławek KM 67 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
17.11.2017 Decyzje (219/dec/2017) Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydanego decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03.06.2013r, znak: S.6221.4.2013, zmienionego decyzją z dnia 22.12.2015r, znak: S.6221.16.2015 dla Zakładów Wytwórczych CHEKO Sp. z o.o. , ul. Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek
Szczegóły
16.11.2017 Decyzja (218/dec/2017) Decyzja zezwalająca Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie drzewa gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 97/97A (dz. nr 42/103 KM 29 obręb Włocławek). Szczegóły
09.11.2017 Decyzja (217/dec/2017) Decyzja udzielające Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z Trasy Ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od Mostu Solidarności do ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa w Płocku w Płocku poprzez wylot o średnicy ø 630 mm do rowu R-2A ( dz. nr 6/30 obręb Radziwie ) z powierzchni zredukowanej Fzr = 3,0 ha po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i w separatorze cyrkulacyjno-koalescencyjnym. Szczegóły
27.10.2017 Zgłoszenia (29/zglo/2017) Zgłoszenie zmiany nazwy podmiotu w związku z eksploatacją instalacji produkcyjnej (zgłoszonej w dniu 15.03.2011 r.) oraz kotłowni zakładowej (zgłoszonej w dniu 11.05.2005 r.), z „Rieber Foods Polska S.A.” na „Delecta S.A.”, która jest częścią grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. Szczegóły
07.11.2017 wnioski o wydanie decyzji (238/wnio/2017) Wniosek o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27.11.20147 r. znak: S.6225.7.2014 - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw – kotłowni eksploatowanej na terenie PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe Al. Jana Pawła II 15 we Włocławku Szczegóły
15.11.2017 Decyzje (216/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem wody pożarowej, budynkiem pompowni, podziemnym zbiornikiem wody po akcji gaśniczej, budynkiem zaworowni, konstrukcjami wsporczymi tryskaczy oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
14.11.2017 Decyzje (215/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
10.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (237/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki (dz. nr 88 KM 76 Włocławek). Szczegóły
07.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (236/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 14a/16 (dz. nr 112, 111 KM 55 obręb Włocławek). Szczegóły
06.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (235/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topole kanadyjskie, śliwa mirabelka, klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53A/53C (dz. 18/17 KM 34). Szczegóły
06.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (234/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: robinie akacjowe i klon jawor z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14 (dz. 50/1 KM 30). Szczegóły
02.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (233/wnio/2017) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 7/9 (dz. nr 142 KM 49/1 obręb Włocławek). Szczegóły
02.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (232/wnio/2017) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 3/5 (dz. nr 144 KM 49/1 obręb Włocławek). Szczegóły
02.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (231/wnio/2017) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 24 (dz. nr 85/23 KM 49/1 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 121 122 123 »