Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
G06 – Podział nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G05 – Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G04 – Wpisanie w egib aktualnego adresu Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G03 – Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G02 – Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z mapy ewidencyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G01 – Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
S35 – zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach Wydział Środowiska Szczegóły
ST08 – Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) z ewidencji:Stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Sportu i Turystyki Szczegóły
S34 – Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Środowiska Szczegóły
S33 – Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Środowiska Szczegóły
S32 – Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Wydział Środowiska Szczegóły
S31 – Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej Wydział Środowiska Szczegóły
S30 – Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Wydział Środowiska Szczegóły
S29 – Zgłoszenie projektu robót geologicznych Wydział Środowiska Szczegóły
S27 – Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Wydział Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 »