Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych Wydział Finansów Szczegóły
WE07 – Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE06 – Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE05 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE04 – Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE03 – Wyłączenie zajętych rzeczy lub praw majątkowych z postępowania egzekucyjnego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE02 – Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
WE01 – Zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
G09 – Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
ZK01 – Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy Wydział Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
S37 – Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Wydział Środowiska Szczegóły
S36 – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew we Włocławku Wydział Środowiska Szczegóły
GKM19 – Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego. Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
G08 – Połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G07 – Ustalenie numeru porządkowego dla budynku Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 11 12 13 »