Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
RM10 – Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM09 – Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM08 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM07 – Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM06 – Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM05 – Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM04 – Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM03 – Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM02 – Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM01 – Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
« 1 2 3 10 11 12 13 »