Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
ERS.ZSS03 – Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
ERS.ZSS02 – Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Wydział Edukacji Szczegóły
E03 – Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej Wydział Edukacji Szczegóły
E02 – Skierowanie do kształcenia specjalnego Wydział Edukacji Szczegóły
USC10 – Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC08 – Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC07 – Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC06 – Wpisanie do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC05 – Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC04 – Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC03 – Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC02 – Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC01 – Sporządzenie aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 »