Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
GMK21- Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
RM11 – Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
GKM20 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
S38 – Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Wydział Środowiska Szczegóły
GM06 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
ERS.ZSS05 – Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
SO19 – Nadanie numeru pesel Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO18 – Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
GM05 – Usuwanie pojazdów Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
GM04 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
GM03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
FN09 – Podatek leśny Wydział Finansów Szczegóły
FN08 – Podatek rolny Wydział Finansów Szczegóły
FN07 – Podatek od nieruchomości Wydział Finansów Szczegóły
FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych Wydział Finansów Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »