Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
09.06.2020 19.06.2020 Podinspektor ds. ewidencji i windykacji niepodatkowych należności budżetowych w Wydziale Finansów - Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
05.06.2020 18.06.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
26.05.2020 29.05.2020 Inspektor ds. dotacji i mienia komunalnego w Wydziale Finansów – Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Szczegóły
21.05.2020 01.06.2020 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
15.05.2020 25.05.2020 Inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Szczegóły
06.05.2020 18.05.2020 Główny Specjalista ds. polityki energetycznej miasta w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
06.05.2020 11.05.2020 Inspektor ds. planowania, sprawozdawczości inwestycyjnej i rozliczeń w Wydziale Inwestycji Szczegóły
30.04.2020 11.05.2020 Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
25.03.2020 30.03.2020 Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
24.03.2020 30.03.2020 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
23.03.2020 02.04.2020 Podinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
11.03.2020 23.03.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
11.03.2020 23.03.2020 Podinspektor ds. operacyjnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
06.03.2020 17.03.2020 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
28.02.2020 04.03.2020 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
« 1 2 3 4 »