Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
11.12.2019 23.12.2019 Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
11.12.2019 23.12.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego - II stanowisko Szczegóły
05.12.2019 16.12.2019 Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
05.12.2019 16.12.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego Szczegóły
29.11.2019 09.12.2019 Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku Szczegóły
29.11.2019 09.12.2019 Dyrektor Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku Szczegóły
19.11.2019 29.11.2019 Główny Księgowy Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 Inspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.10.2019 05.11.2019 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.10.2019 05.11.2019 Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości Szczegóły
18.10.2019 31.10.2019 Inspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
08.10.2019 21.10.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
02.10.2019 07.10.2019 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
02.10.2019 07.10.2019 Podinspektor ds. obrotu i oddawania w trwały zarząd nieruchomości Gminy i opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
« 1 2 3 »