Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
15.11.2017 20.11.2017 Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansów – Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
13.11.2017 24.11.2017 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
13.11.2017 17.11.2017 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
09.11.2017 20.11.2017 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
07.11.2017 10.11.2017 Podinspektor do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji Szczegóły
07.11.2017 17.11.2017 Podinspektor ds. planowania, sprawozdawczości inwestycyjnej i rozliczeń w Wydziale Inwestycji Szczegóły
07.11.2017 17.11.2017 Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
07.11.2017 17.11.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
24.10.2017 27.10.2017 Podinspektor ds. terenów zieleni w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
10.10.2017 13.10.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
06.10.2017 16.10.2017 Podinspektor ds. rejestracji aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
06.10.2017 16.10.2017 Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
26.09.2017 06.10.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
18.09.2017 21.09.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
11.09.2017 21.09.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »