Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
19.07.2019 29.07.2019 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19 Szczegóły
18.07.2019 23.07.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
18.07.2019 29.07.2019 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
18.07.2019 29.07.2019 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
16.07.2019 26.07.2019 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji Szczegóły
16.07.2019 19.07.2019 Inspektor ds. operacyjnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
10.07.2019 15.07.2019 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
25.06.2019 05.07.2019 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
25.06.2019 05.07.2019 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
25.06.2019 05.07.2019 Młodszy referent ds. mobilności miejskiej w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego Szczegóły
17.06.2019 21.06.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
17.06.2019 27.06.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego, Referat Transportu Zbiorowego Szczegóły
10.06.2019 21.06.2019 Inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
07.06.2019 12.06.2019 Podinspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
06.06.2019 17.06.2019 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji - I stanowisko Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »