Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
08.09.2020 21.09.2020 Podinspektor do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
25.08.2020 28.08.2020 Podinspektor ds. planowania, sprawozdawczości inwestycyjnej i rozliczeń w Wydziale Inwestycji Szczegóły
24.08.2020 27.08.2020 Inspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
24.08.2020 03.09.2020 Młodszy referent ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
24.08.2020 03.09.2020 Podinspektor w Wydziale Windykacji i Egzekucji Szczegóły
17.08.2020 27.08.2020 Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
05.08.2020 11.08.2020 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji Szczegóły
17.07.2020 28.07.2020 Podinspektor ds. wydawania zgód na wycinkę drzew na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa i wydawania zaświadczeń w sprawie rewitalizacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
17.07.2020 28.07.2020 Podinspektor ds. planowania i aktualizowania planów finansowych instytucji kultury oraz wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów Szczegóły
15.07.2020 21.07.2020 Inspektor ds. dotacji i mienia komunalnego w Wydziale Finansów – Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Szczegóły
15.07.2020 27.07.2020 Podinspektor ds. ewidencji i windykacji niepodatkowych należności budżetowych w Wydziale Finansów – Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
13.07.2020 17.07.2020 Pomoc Administracyjna w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu Szczegóły
06.07.2020 09.07.2020 Inspektor ds. zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
30.06.2020 13.07.2020 Podinspektor ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
09.06.2020 22.06.2020 Podinspektor do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
« 1 2 3 4 »