Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
18.01.2019 23.01.2019 Podinspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
15.01.2019 18.01.2019 Goniec - 2 pracowników w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
09.01.2019 14.01.2019 Inspektor ds. terenów zieleni w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
08.01.2019 11.01.2019 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
24.12.2018 04.01.2019 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
21.12.2018 28.12.2018 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
21.12.2018 07.01.2019 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
20.12.2018 31.12.2018 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Szczegóły
18.12.2018 28.12.2018 Podinspektor ds. ewidencji i windykacji niepodatkowych należności budżetowych w Referacie Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych w Wydziale Finansów Szczegóły
17.12.2018 20.12.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
13.12.2018 27.12.2018 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
12.12.2018 17.12.2018 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
11.12.2018 14.12.2018 Podinspektor ds. informacyjno - publicystycznych w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
11.12.2018 20.12.2018 kontroler biletów Szczegóły
06.12.2018 17.12.2018 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 4 14 15 16 »