Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
12.09.2019 23.09.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
12.09.2019 23.09.2019 Inspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – III stanowisko Szczegóły
10.09.2019 20.09.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
06.09.2019 19.09.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
06.09.2019 19.09.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – I stanowisko Szczegóły
06.09.2019 16.09.2019 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
26.08.2019 05.09.2019 Podinspektor ds. najmu socjalnego lokali w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
14.08.2019 21.08.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
08.08.2019 13.08.2019 Podinspektor ds. zarządzania ruchem w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 kierownik sekcji Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.07.2019 02.08.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Szczegóły
30.07.2019 09.08.2019 Inspektor ds. organizacyjno – finansowych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
30.07.2019 09.08.2019 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
30.07.2019 02.08.2019 Inspektor ds. wynagrodzeń w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
« 1 2 3 4 17 18 19 »