Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
25.03.2020 30.03.2020 Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
24.03.2020 30.03.2020 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
23.03.2020 02.04.2020 Podinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
11.03.2020 23.03.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
11.03.2020 23.03.2020 Podinspektor ds. operacyjnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
06.03.2020 17.03.2020 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
28.02.2020 04.03.2020 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
29.01.2020 10.02.2020 Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
29.01.2020 03.02.2020 Podinspektor do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji Szczegóły
29.01.2020 03.02.2020 Podinspektor ds. rachunkowości podatkowej i windykacji w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
16.01.2020 21.01.2020 Inspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – I stanowisko Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
« 1 2 3 »