Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
16.01.2020 21.01.2020 Inspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – I stanowisko Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. kontroli w Wydziale Edukacji Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Inspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Inspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
08.01.2020 20.01.2020 Młodszy Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
08.01.2020 20.01.2020 Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Szczegóły
20.12.2019 30.12.2019 Podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
11.12.2019 23.12.2019 Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
11.12.2019 23.12.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego - II stanowisko Szczegóły
05.12.2019 16.12.2019 Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 »