Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
18.06.2018 28.06.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
12.06.2018 22.06.2018 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
12.06.2018 15.06.2018 Podinspektor ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
16.05.2018 21.05.2018 Podinspektora ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
11.05.2018 23.05.2018 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu Szczegóły
11.05.2018 16.05.2018 Inspektor ds. archiwum aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
11.05.2018 16.05.2018 Podinspektor ds. zarządzania ruchem w Wydziale Komunikacji Szczegóły
24.04.2018 04.05.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
10.04.2018 13.04.2018 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
09.04.2018 12.04.2018 Podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
09.04.2018 12.04.2018 Podinspektor ds. pozwoleń budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej Szczegóły
12.03.2018 15.03.2018 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
28.02.2018 05.03.2018 Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
28.02.2018 05.03.2018 Podinspektor ds. gospodarowania lokalami użytkowymi w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Lokalowy Szczegóły
31.01.2018 06.02.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »