Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
30.10.2019 12.11.2019 Inspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.10.2019 05.11.2019 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.10.2019 05.11.2019 Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości Szczegóły
18.10.2019 31.10.2019 Inspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
08.10.2019 21.10.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
02.10.2019 07.10.2019 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
02.10.2019 07.10.2019 Podinspektor ds. obrotu i oddawania w trwały zarząd nieruchomości Gminy i opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
02.10.2019 14.10.2019 Podinspektor ds. wniosków o najem mieszkań, dopłaty mieszkaniowe i rewitalizacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
27.09.2019 07.10.2019 Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
19.09.2019 30.09.2019 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Referat Komunikacji Społecznej Szczegóły
12.09.2019 23.09.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
12.09.2019 23.09.2019 Inspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – III stanowisko Szczegóły
10.09.2019 20.09.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
06.09.2019 19.09.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
« 1 2 3 4 18 19 20 »