Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/111/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia trzeciego centrum powiadamiania ratunkowego we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/110/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/109/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/108/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/107/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/106/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/105/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/104/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/103/2015 30.11.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
« 1 2 34 35 36 »