Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/126/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.L. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/125/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/124/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/123/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/122/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/121/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej, który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi lokal mieszkalny Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/120/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/119/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/118/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/117/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/116/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/115/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/114/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/113/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/112/2015 29.12.2015 Obowiązujący Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 »