Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/168/2017 07.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/168/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe we Włocławku mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/167/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/166/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/165/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/164/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/163/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we Włocławku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we Włocławku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/162/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/161/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/160/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/160/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w Szkołę Policealną dla Młodzieży we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/159/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/159/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/158/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/158/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 we Włocławku w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku w Szkołę Policealną nr 1 we Włocławku w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku . Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/157/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/157/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/156/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/156/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 we Włocławku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 we Włocławku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/155/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/155/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 8 we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/154/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/154/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 we Włocławku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 we Włocławku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 23 24 »