Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

87-800 Włocławek
ul. Wojska Polskiego 13
tel. 54 231-47-60, 54 231-47-61
fax. 54 231-47-62
email: teatr_impresaryjny[at]wp[dot]pl
www: teatrwloclawek.pl
BIP: BIP – Teatr Impresaryjny
NIP: 888-18-50-428
REGON: 910511466

Dyrektor Teatru:
Jan Polak

Wszelkie dane dotyczące trybu działania Teatru Impresaryjnego we Włocławku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru (adres internetowy podany wyżej).

Uchwała nr XLII/43/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Uchwała Nr XL/12/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Uchwała Nr XXX/9/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Uchwała Nr 68/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Uchwała Nr 46/XXXII/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 25.06. 2001 roku w sprawie nadania imienia Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Uchwała Nr 81/XXV/2000 Rady Miasta Włocławka z dnia 4.12.2000 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Impresaryjnego

Uchwała Nr 3/XXXII/1997 Rady Miasta z dnia 20.01.1997 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Informacje

Rejestr zmian