” Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski”. Oferta złożona przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie na formularzu uwag stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian