Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+

W dniu 7 kwietnia 2014r., na sesji Rady Miasta Włocławek, radni jednogłośnie uchwalili Strategię Rozwoju Miasta Włocławek 2020+.

Taki sukces jest wynikiem zastosowania przy budowaniu nowej Strategii metody partycypacyjnej, która zakładała, po raz pierwszy na tak szeroką skalę, udział w prowadzonych pracach licznych przedstawicieli sfery społeczno-gospodarczego życia Włocławka, wszystkich radnych Miasta Włocławek jako reprezentantów społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów gmin powiatów ościennych oraz pracowników Magistratu. Łącznie zaproszonych do współpracy było 145 osób.

Projekt Strategii poddany został szerokim konsultacjom, które umożliwiły osiągnięcie konsensusu społecznego przy określaniu głównych kierunków rozwoju miasta.

Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęły się w czerwcu 2012 roku i trwały ponad półtora roku. Opracowanie i uchwalenie dokumentu jest tylko wstępem do zapoczątkowania zmian w mieście. Najtrudniejsze zadanie to realizacja Strategii, które będzie wymagać zaangażowania się w jej proces wszystkich interesariuszy dokumentu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian