Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Na podstawie. art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z pózn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXXI/62/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek,

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia
o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian