Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (6/dec/2020) 13:59 24-01-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Piotr Bielicki – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Komunalnej – Dyrektor 13:55 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 30/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 13:35 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej 11:17 24-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
UA19 – Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 11:14 24-01-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 10:51 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 29/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 09:21 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 28/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 09:13 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej 08:26 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 27/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 15:32 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 26/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek,na okres powyżej 3 lat. 15:28 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 25/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. 15:19 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 24/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej 15:12 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
KM05 – Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 13:09 23-01-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zarządzenie nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok 12:38 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 580 581 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>