Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań 13:41 06-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” 13:32 06-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych 13:30 06-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego 13:20 06-12-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania obejmującego przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej we Włocławku 12:29 06-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu 10:01 06-12-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
KM02 – Rejestracja pojazdu 09:53 06-12-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. 09:41 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
KM02A – Profesjonalna rejestracja pojazdów 09:36 06-12-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 6 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” 14:50 05-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Uchwała Nr III/5/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie zorganizowania eventu świątecznego 13:10 05-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr III/4/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Sekretarzy obrad Młodzieżowej rady Miasta Włocławek 13:07 05-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr III/3/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Młodzieżowej rady Miasta Włocławek 13:04 05-12-2019 Artykuł Szczegóły
Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 12:57 05-12-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości 12:39 05-12-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
« 1 2 3 607 608 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>