Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek 10:40 21-02-2018 Artykuł Szczegóły
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka 16:43 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania 16:40 20-02-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku 15:33 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. (2/post/2018) 15:30 20-02-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. 14:59 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 44/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. 14:50 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 43/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. 12:02 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ZAPRASZA na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej , Polnej , Żytniej , pomiędzy ulicami : Okrężną , Łęgską ,Składową , Celulozową , Zagajewskiego , ponownie Celulozową , Barską i Wojskową. 11:07 20-02-2018 Artykuł Szczegóły
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (36/dec/2018) 09:14 20-02-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (39/wnio/2018) 14:24 19-02-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. 14:21 19-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Program” Okna ” – wymiana okien w placówkach oświatowo- wychowawczych 13:36 19-02-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28, 30, 32 – dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33 12:55 19-02-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9, 11, 13 – dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33 12:54 19-02-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 369 370 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>