Program KAWKA

Prezydent Miasta Włocławek informuje, że pismem z dnia 01.08.2016 r. znak: DUK.4301.450.15 L.dz.: 3233/16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poinformował, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr B/32/5/2016 z dnia 12.07.2016 r. nie wyraził zgody na udostępnienie środków WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Wobec powyższego brak jest możliwości udzielenia dotacji na złożony wniosek w konkursie KAWKA III o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie niskoemisyjne na terenie Gminy Miasto Włocławek”.

Jednocześnie informuję, że na zadania związane z likwidacją niskiej emisji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela preferencyjne, niskooprocentowane pożyczki z możliwością ich umorzenia do 30 %.

Informacje: www.wfosigw.torun.plwww.facebook.com/wfosigw.torun ; wfosigw[at]wfosigw[dot]torun[dot]pl ; tel. 56 62 12 300

Nabór wniosków do programu KAWKA III

Gmina Miasto Włocławek walczy o czyste powietrze i ogłasza nabór wniosków do programu KAWKA III, polegającego na dofinansowaniu kosztów likwidacji ogrzewania węglowego.
Miasto przystępuje do programu ogłoszonego przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu mieszkańcy Włocławka będą mogli uzyskać do 45% dofinansowania do wymiany ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne, np. poprzez podłączenie się do miejskiej sieci, zastosowanie ogrzewania gazowego itp. Pozostałe 55 % wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
Złożenie wniosku o udział w programie KAWKA III jest deklaracją chęci udziału w programie. Nie jest to równoznaczne z gwarancją przyznania dofinansowania. Umowy na dofinansowanie zostaną podpisane po zaakceptowaniu wniosków przez WFOŚiGW w Toruniu.
Wnioski należy składać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20, tel. 54 414 43 07 w terminie do 30 listopada 2015 r. (włącznie).Rozpatrywane będą tylko kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji, w szczególności:

 

  • likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ,
  • zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym,
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci.

Ważne informacje dotyczące dofinansowania modernizacji ogrzewania w ramach Programu „KAWKA III”

  • likwidacja urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węgiel kamienny, koks, miał węglowy) musi być trwała,
  • przez koszty kwalifikowane należy rozumieć wydatki poniesione m.in. na: demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania nowego źródła ogrzewania,
  • warunkiem koniecznym udziału w programie jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek dokonają kontroli w zakresie posiadania czynnego ogrzewania węglowego przewidzianego do likwidacji. Kontrola zostanie dokonana również po wykonaniu zmiany ogrzewania,
  • całość przedsięwzięcia i poszczególne zadania nie mogą zostać zakończone przed dniem 20.01.2016 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>