Prezydent Miasta Włocławek odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00007709 / 4.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 110a / 2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

ODWOŁUJE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej  jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00007709 / 4.

Przetarg miał się odbyć w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, w sali nr  9.

Przyczyną odwołania przetargu jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się i ryzyka zakażenia koronawirusem COVID – 19.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot kwot w ciągu 3 dni, na wskazany rachunek bankowy.

Czynności związane ze sprzedażą powyższej nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje

Rejestr zmian