Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (1/post/2016)

  • Nr karty/rok 1/post/2016
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie (1/post/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (1/post/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Budowa zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka .
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo kujawsko-pomorskie, Włocławek, ul. Falbanka na działkach 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/23, 438/24, 438/28, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 438/36, 438/37, 438/38, 438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 438/44, 438/45, 438/46, 438/47, 438/48, 438/49, 438/50, 438/51 obręb Michelin KM 01.
  • Znak sprawy S.6220.63.2015 pierwotny znak sprawy S.6220.23.2016
  • Dokument wytworzył Iwona Walicka
  • Data dokumentu 04.02.2016
  • Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Włocławek Dyrektor Wydziału Środowiska Monika Szudzikowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 539/wnio/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian