Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 20 czerwca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  20 czerwca 2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 302.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 3/2017 z dnia 19 kwietnia 2017
  • zmiany porządku obrad
  1. Ustana informacja ze spotkania, które odbyło się dniu 25 maja 2017r. z mieszkańcami w Starej Remizie na temat rewitalizacji miasta Włocławka.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian