Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 19 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  19 kwietnia 2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 2/2017 z dnia 27 marca 2017
  • zmiany porządku obrad
  1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2016 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian