Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 21 marca 2018 roku

Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta będzie obradować w dniu  21 marca br.o godzinie  13.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Tematyka obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 9 marca 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017 – 2032.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną , Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian