Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 16 lipca 2018 roku

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta obraduje w dniu 16 lipca br. o godzinie 12.00 w sali Nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 budynek „A”.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 8/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian