Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 14 września 2018 roku

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wyznaczył termin posiedzenia na dzień 14 września br. na godz. 8:15. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Porządek obrad :

  1. Przyjęcie protokołów z dnia 22 sierpnia 2018 r, 28 sierpnia 2018 r., 31 sierpnia 2018 r.
  2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  3. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian