Podinspektor ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-06-30
  • Termin składania dokumentów2020-07-13
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomości, Kodeks cywilny, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o Krajowym Zasobie Nieruchomości, o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawy z dnia
   20 sierpnia 1997 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
   c) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   d) obywatelstwo polskie;
   e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowePredyspozycje osobowościowe: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność, sumienność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania i organizowania pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Paula Sadowska, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Paula Sadowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. aktualizacji opłat
   za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
   w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian